Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SP-O-261/1/2020 w trybie przetargu nieograniczonego: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do kuchni Szkoły Podstawowej w Osiu 2020”

 

zobacz szczegóły

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SP-O-261/1/2020 w trybie przetargu nieograniczonego: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do kuchni Szkoły Podstawowej w Osiu 2020”

 

zobacz szczegóły

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osiu ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do kuchni  Szkoły Podstawowej  w Osiu  w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.  z wyłączeniem okresów  wakacyjnych.