Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań.

Osie, 22.11.2019 r.

 

                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr SP-O-261/1/2019 w trybie przetargu nieograniczonego:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do kuchni  Szkoły Podstawowej w Osiu  w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r. z wyłączeniem okresów  wakacyjnych”

 

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Szkoła Podstawowa w Osiu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do kuchni  Szkoły Podstawowej w Osiu  w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.
z wyłączeniem okresów  wakacyjnych”  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:


I)    Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 154.000 zł brutto w terminie wykonania zamówienia.

 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do  30.11.2020 r.
     

II) Kryterium :
 

Kryterium I : Cena
Kryterium II : Termin płatności

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

 

 1. ALASKA Dariusz Gaca
  86-011 Wtelno, ul. Dworcowa 14
  Kryterium I : Cena oferty brutto:

Pakiet 4 Mrożonki  26.588,95 zł
Kryterium II : Termin płatności: 30 dni

 

 1. ”WODNIK”  Barbara i Krzysztof Ringwelscy Spółka Jawna
  89-620 Chojnice, Krojanty k/Chojnic, ul. Kościerska 2
  Kryterium I : Cena oferty brutto:

Pakiet 4 Mrożonki  27.878,35 zł
Kryterium II : Termin płatności: 30 dni

 

 1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
  86-170 Nowe,  Dworcowa 2
  Kryterium I : Cena oferty brutto:

Pakiet 1  Mięso i wędliny  49.968,13 zł

Pakiet 2 Drób 24.734,38 zł

Pakiet 3 Produkty spożywcze różne 32.632,73 zł

Pakiet 4 Mrożonki  35.342,99 zł

Pakiet 5 Pieczywo   4.659,37 zł

Pakiet 6 Warzywa i owoce  48.998,40 zł


Kryterium II : Termin płatności: 30 dni

 

 1. H. FRYKAS Grzegorz Nieżórawski
  89-500 Tuchola, ul. Bydgoska 13a
  Kryterium I : Cena oferty brutto:

Pakiet 3 Produkty spożywcze różne 21.911,95 zł

Pakiet 6 Warzywa i owoce  44.759,11 zł


Kryterium II : Termin płatności: 30 dni

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Osiu
(-) Aleksandra Kater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osiu ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do kuchni  Szkoły Podstawowej  w Osiu  w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.  z wyłączeniem okresów  wakacyjnych.