Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucj.

Osie, 28 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSIU
O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO  URZĘDNICZE

  1. Nazwa i adres jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU,
    86-150 Osie, ul. Szkolna 8
  2. Określenie stanowiska:

Stanowisko –  Główny Księgowy

LISTA
kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko głównego księgowego
w Szkole Podstawowej w Osiu,
86-150 Osie, ul. Szkolna 8

W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy,  wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 28 stycznia 2020r. spełniają następujące osoby:

1. Agnieszka Peplińska-Dubiela,  zam. Osie
                                                                          Przewodnicząca
                                                                          Komisji ds. naboru
                                                                          /-/ Aleksandra Kater

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do Naszej Instytucji.

Więcej o: Wyniki naboru

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP