Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do Naszej Instytucji.

INFORMACJA

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu
o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego

 I. Nazwa i adres jednostki:   Szkoła Podstawowa w Osiu, 86 – 150 Osie, ul. Szkolna 8

 II. Stanowisko urzędnicze: główny księgowy

 III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Agnieszka Peplińska-Dubiela, zam. Osie

 IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru

 Pani Agnieszka Peplińska -Dubiela  spełniła wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.

O wyborze kandydatki zadecydowało spełnienie wymogów formalnych i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą specjalistyczną  konieczną na w/w stanowisku. Komisja wysoko oceniła posiadaną przez kandydatkę wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje, rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku głównej księgowej Szkoły Podstawowej w Osiu. Kandydatka również spełniła  wymagania dodatkowe, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.

  

DYREKTOR SZKOŁY

/-/ Aleksandra Kater